שרותי תכנון

תכנון מבנים

מבנה פלדה

בטון דרוך

תכנון חיפוי אבן

תכנון אלמנטים מפלדה

תכנון מערכות גמר

תכנון שיפורי מיגון

חיזוקים ושיקום - באמצעות חומרים מורכבים

לפני

אחרי

אנליזות לעומסי רוח

ביצוע אנליזות למבנים ואלמנטים